מחלות מקצוע

נושאי משימה מספר 41001 + 41002

נושאי משימה

 נושא משימה מספר 41001:

מהן המגבלות המוטלות על מעסיק בהעסקת נוער, נשים בגיל הפוריות ונשים בהריון? צטט וצרף                                          מראה מקום. 

 נושא משימה מספר 41002:  

מהן מחלות המקצוע שיש לדווח עליהן למפקח עבודה אזורי? צטט וצרף מראה מקום.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים