מקום מוקף

נושאי משימה מספר 30001 + 30002

  מוקדי הסיכונים העיקריים- המשך

 

  סיכונים מכניים


  סיכוני חשמל


  סיכונים אחרים  

   •שיטפון

   •טביעה

   •חומרים רדיו-אקטיביים

   •רעידות אדמה.

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה