בודק מוסמך

נושאי משימה מספר 12001 + 12002

נושאי משימה 

 

נושא משימה מספר 12-001: 
הכן רשימת תיוג  (check – list)עצמית, לבדיקה מטעמך של דרך הביצוע של בודק מוסמך, אשר הגיע אליך לבדיקת אחד מסוגי הציוד הנדרש בחוק.

רשימת הבדיקה תכלול לפחות את דרך ההתקשרות, זמן הבדיקה וכדומה.

 

 


נושא משימה מספר 12-002: 
מהי הסיבה לטעמך שבדיקת עגורנים מסוג מסוים תבוצע אחת ל-14 חודשים ולא אחת לשנה? (קל יותר למעקב, לא?)

הבא אסמכתאות לתשובתך.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים