פתרונות ניהול והערכת סיכונים

פתרונות ניהול והערכת סיכונים

יעוץ וניהול כל מרכיבי הסיכון, במפעלים ומקומות עבודה אחרים (בתי חולים, נמלי תעופה, עיריות ורשויות מקומיות, קיבוצים, אתרי בניה וחברות היי-טק), תוך ביצוע סקרי סיכונים, הכנת תכניות בטיחות, בדיקת מרכיבי עלות תקציבית, מתן המלצות ליישום נכון ובחינת מרכיבי חסכון אפשריים בתהליכי עבודה תקינים. 

 

בתוך כך, ניתן להבחין במוצרים הבאים: 

 

 • תכנון מערכות בטיחות

 • איתור וזיהוי גורמי סיכון בתהליכים ארגוניים וטכניים 

 • ביצוע ניטורים סביבתיים במקומות עבודה 

 • פיתוח כלי מדידה להערכת הסיכונים

 • הקמה וליווי של יחידות בקרה ופיקוח 

 • הדרכה, הכשרה והסמכה של מנהלים ועובדים

 • ליווי מבדקים מקדימים למבדקי מכון התקנים

 • ליווי והקמת תשתית לת"י 18001 - ניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית כולל ליווי ארגונים (יצרנים ונותני שירות) לקבלת התקן הישראלי ת"י ISO 18001 , בליווי נכלל מתן יעוץ ראשוני לטיפול בתהליכי בטיחות, כתיבת מדריך הבטיחות, הדרכה והטמעת תהליכי איכות לבטיחות, הן בכדי לקבל את התקן הנדרש והן בכדי להפוך לגוף עצמאי, המנהל את נושאי הבטיחות שלו בצורה עצמאית ובלתי תלויה. 

 • סיום התהליך מלווה בביצוע מבדק מקדים למבדק מכון התקנים וליווי בפועל בעת המבדק החיצוני. 

 • מתן חוות דעת לאתר אירוע, תקרית ותאונה. 

 • בחינת משמעויות לתובע ולנתבע, הכנת עדות מפורטת של עד מומחה והופעה על פי הצורך בבית המשפט. 

ניהול כל מרכיבי הסיכון 

בטיחות, גיהות איכות וסביבה בכל מקום רגע לפני

תאונת עבודה!

ייעוץ ותכנון הנדסי בבטיחות

 • ניהול ותפעול מנהלות בבטיחות ואיכות בפרויקטים להקמה ושיפוט של מפעלים, אתרים ומתקנים שונים. 

 • הכנת ארגונים, סיוע וליווי למבדקי ISO 9000, ISO U , ות"י 18001 .

 • פיתוח מודלים להכרה וזיהוי סביבות סיכון, הערכתם ומתן המלצות לפתרון.

 • הכנת תיקי רישוי עסקים, תיקי מפעל, תיקי שטח תוכניות בטיחות וכתיבת נהלי חירום. 

 • יעוץ לטיפול בחומרים מסוכנים: שימוש, אחסון, שינוע ואחזקה.

 • יעוץ ותכנון בטיחות אש במבנים לקבלת אישורי כיבוי אש.

 • מתן אישור יועץ בטיחות לעסק על פי דרישות המשטרה. 

 • כתיבת נהלים והוראות שגרה לנושאי איכות, בטיחות וסביבה, מתן חוות דעת מומחה בבתי משפט. 

 • תכנון למיגון מכונות ותכנון עמדות עבודה ארגונומיות. 

 • תכנון מערכות מתזים (ספרינקלרים), מערכות עשן ומשטרי הפעלה. 

 • תכנון אתרים ומחסנים לחומ"ס. 

 • סיוע וליווי בקבלת היתר רעלים. 

 • יעוץ בתחום איכות אוויר נקי, היתר פליטות, PRTR