בטיחות במעליות

נושאי משימה מספר 42-001 + 42-002

נושאי משימה

 

נושא משימה מספר 42-001: 

כיצד מתייחס החוק למעלית המותקנת בבית פרטי. צרף את המיקום המדוייק בו מופיעה התשובה בחוק.

 

נושא משימה מספר 42-002: 

איזה סוגי מעליות פטורים מבדיקות חצי שנתיות? צטט וצרף מיקום מדוייק בו זה מצויין.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים