עגורן קרן

"לוחות מעקב, "פרט", "גאנט"

 נושאי המשימה מספר 23001 + 23002

 מספר אישור  

לחץ כאן להתחלת השיעור