מתקנים טעוני בדיקה

 נושאי המשימה מספר  28002 + 28001

 מספר אישור  

לחץ כאן להתחלת השיעור