בטיחות בחשמל

משימות מספר 17003 + 17004


מפסק לזרם דלף (מפסק פח"ת)


התקן זה מודד את הפרש הזרמים בכניסה- הפרש בין הזרם הפרשי לבין הזרם החוזר- "זרם האפס".
במידה ובנקודה מסוימת במעגל יש זרם חשמלי- מגע בין מוליך חי לבין הארקה- מלא או חלקי, קטן הזרם החוזר מהזרם הנכנס והיחידה המגנטית של המכשיר מנתקת את המתח מהמתקן.

להמשך שיעור

להמשך שיעור