בטיחות בחשמל

משימות מספר 17003 + 17004

בטיחות בחשמל


הארקות

 

אחד מאמצעי ההגנה הנפוץ ביותר הינו חיבור הארקה-

 Ground- U.K.
Earth- U.S.A.  

 

להארקה מספר תפקידים:

-הגנה מפני פגיעות ברק.

-הגנה מפני זליגה חשמלית (התחשמלות, קצר)

- איפוס מטענים- מניעת חשמל סטטי.

- מופיע בצבע ירוק צהוב

להמשך שיעור