בטיחות בעבודה עם ציוד ואביזרי הרמה 

משימה מספר 25001

ציוד ואביזרי הרמה

מענבים סינטטיים – חגורות הרמה ורצועות הרמה

 

 

1. המענבים מסומנים במספר קוד יצרן ו/או במספר סידורי פנים מפעלי, ובכושר ההרמה שלהם. יש לוודא קיומה של תווית סימון עומס עבודה בטוח (עע"ב)

2. שימוש במענבים מחייב בדיקה של בודק מוסמך ואישורו. יש לוודא שהמענבים נבדקו ע"י בודק מוסמך לפני שימוש ראשון ולאחר      מכן בכל 6 חודשים.

3. לפני שימוש במענב כלשהו – יש לבדוק את התאמתו לעבודה המתוכננת.

4. חגורות הרמה עלולות להיחתך בקלות. בנוסף, תכונות ההתנגדות של החגורות לחיכוך נמוכה בהשוואה לשרשראות ולמענבי         פלדה. יש להגן על האריג מפגיעת פינות חדות, חלקים בולטים, משטחים שוחקים וחיכוך.

5. מענבים מניילון ניזוקים מחומצות ועמידים בפני בסיסים. מענבים מפוליאסטר ניזוקים מבסיסים ועמידים בפני חומצות. הניילון והפוליאסטר ניזוקים מקרני השמש,ומטמפרטורות מעל 90 מעלות. יש לוודא את סוג העבודה ובהתאם לכך לתכנן את סוג האריג.

6. יש לוודא שפעולת הקשירה מתבצעת על גבי האריג ולא על חלקי המתכת.

 

ומה אסור לעשות:   

1. חל איסור מוחלט לתקן מענבים. יש לפסול חגורות ורצועות פגומות.

2. אין לגרור מענבים על משטחים שוחקים.

3. אין להשליך מענבים המצוידים ברכיבי מתכת.

4. אין להניח מטענים על מענבים.

5. אין לנסות להוציא במשיכה מענב מתחת למטען המונח מעליהם.

6. אין לבצע פעולות ריתוך במוצרים התלויים על מענב.

7. אסור להאריך או לקצר מענבים באמצעות קשרים לאורכם.

8. אסור לכרוך מענבים על אונקלים , פינות חדות ו/או בנקודות חניקה.


מדדי כשל לחגורות ורצועות הרמה

יש להוציא משימוש מענבים שהתגלו בהם הפגמים הבאים:

1. קשיות או התקשחות של חומר המענב.

2. פגיעה מחומצות או מבסיסים.

3. המסה, חריכה או נזקים מגיצי ריתוך.

4. נקבים, חתכים, קרעים, בליטות.

5. תפרים וחוטים פרומים ו/או שחוקים.

6. בלאי גבוה כתוצאה מחיכוך.

7. קשרים במקום כלשהו במענב.

8. מארג מעוך ו/או שנעוצים בו עצמים זרים.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים