בטיחות בחשמל

אמצעי זהירות בחשמל

 

לפני כל עבודה על מתקן או ציוד חשמלי וודא שאספקת החשמל למתקן נותקה.

חשוב לבדוק הזנות צולבות- שני מקורות חשמל המזינים מתקן אחד.

בעת עבודתך הקפד להשתמש בציוד מגן אישי ובכלים מתאימים מבודדים

 

זכור!!! זכור!!! זכור!!!

- כלי עבודה מתכתיים גורמים לניצוצות.

- דע כי פתיחת מתג חשמלי חי גורמת לניצוץ.

- רק לעובד מוסמך מותר לעבוד על מתקן חשמלי.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים