בטיחות בעבודות ריתוך

נושאי משימה מספר 38003 + 38004

אירועי תאונות ופסקי דין

 

אירוע מס' 1

עובד ניסה לפתוח מיכל חמצן, כשידיו היו מלוכלכות משמן עקב עבודה קודמת.
בניסיון לפתוח את המיכל, התפוצץ האחרון כשהוא פוגע בעובד ופוצע אותו קשות.

בפסק הדין התייחס השופט לרשלנותו התורמת של העובד, אך הטיל את רוב האשמה על המעביד שלא הדריך את עובדיו בדבר הסיכונים הכרוכים בעבודה זו.

 

אירוע מס' 2

בבית מלאכה במפעל לייצור מסגרות מתכת, ניסה עובד להדליק מבער.

תוך כדי ההדלקה נשמע פיצוץ עז וכל בית המלאכה עלה באש, כשהעובד וחבריו במקום נמלטו עם כוויות קשות.

בבדיקה התגלה כי בתוך בית המלאכה עסקו באותה שעה בניקוי חלקים בבנזין ואדיו הם שגרמו לפיצוץ. השופט התייחס לרשלנות העובדים במקום, אך לא פסח על המעביד שלא הדריך את עובדיו בדבר הסיכונים הכרוכים בעבודה זו ולא דאג לייצר שיטות עבודה בטוחות בחדרי מלאכה נפרדים.

 

  

ארוע מס' 3

התובע במשפט טען, כי בזמן שביצע עבודות ריתוך יחד עם אחיו, חדר גץ לאזנו בזמן שזחל אל מתחת למשטח בו עבד אחיו, בכדי לבדוק את עבודתו.
התובע היה הבעלים והמנהל של החברה הנתבעת.
לדברי השופט "בתאונה מגעת תרומת התרשלותו לכדי שעור הרשלנות כולה. התאונה לא היתה מתרחשת אלמלא זחל התובע אל מתחת למשטח ...
ניתן לומר כי דרכם של גיצים להינתז וכי על התובע היה לדעת זאת... התוצאה נגרמה ... משהתובע בחר לזחול עד מקום עבודתו של אחיו ולפנות אליו בעיצומו של הריתוך ... ולפיכך הריני דוחה את התביעה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים