בטיחות בחשמל

משימות מספר 17003 + 17004

בטיחות בחשמל


מבטח

מנתק מעגל טיפוסי

להמשך שיעור