טפסות

נושאי המשימה מספר 20001+20002

הרכבה ופרוק טפסה – הקמת מערכת טפסות וביסוסה - נקודות עיקריות (המשך)

1. התומכות לטפסות לא יוצבו על הקרקע, אלא על אדני עץ בעובי 4.5 ס"מ לפחות וברוחב של 20 ס"מ לפחות. אם השטח עשוי מתכת או בטון, העובי יהיה 2 ס"מ לפחות והרוחב 12 ס"מ לפחות.

2. המרחקים בין רכיבי הטפסות - מרישים (הסמוכות) לבין עצמן הקורות המבריחות (תת-סמוכות) לבין עצמן והתומכות לבין עצמן - יותאמו לעומס המקסימלי הפועל עליהם.

3. במקרים שמחושבת שקיעה גדולה, יש להתקין מערכת תמיכה שתמנע זאת.

4.כאשר משתמשים בתומכות מעץ, חתך הרוחב שלהן יהיה 5x10 ס"מ לפחות. מאריך לתומכות אלו, יהיה רק מעץ בחתך זהה, שיחובר באופן שיחפוף לגמרי את חתך התומכות המקורית.

5. תומכות מתכת יצוידו בבסיס בעובי 4 מ"מ לפחות ומידות של 10x10 ס"מ לפחות. תומכת משני חלקים תורכב באופן שיאפשר העברה צדית של העומס. תומכת מתכת תורכב משני חלקים לכל היותר.

6. קשירת תומכות ביניהן מעניקה למערכת יציבות. קושרות לתומכות עץ יהיו עשויות עץ וקושרות לתומכות מתכת - ממתכת.

7. לפני הכנסת מוטות זיון, יש לבדוק שהטפסות בנויות כך שלא תהיה דליפת בטון נוזלי בעת היציקה ושהגימור יתבצע כמתוכנן.

8. לפני יציקת הבטון חשוב לוודא כי הטפסות נקיות משבבים או כל חומר אחר. מומלץ להרטיב את הטפסות או למרוח אותן בחומר מפריד, על-מנת שלא ייספגו את המים מהבטון.

                         זכור: לצורך הרכבה ופרוק הטפסה, השתמש תמיד בציוד מגן אישי לעבודה בגובה

                                             (רתמות תקניות וחבל אבטחה מאובטח למקום יציב).

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים