שגיאות אנוש בתכנון, תפעול ואחזקה

משימות מספר 10004 + 10003

שגיאות אנוש בתחזוקה

גורמי אנוש:

- אלתור נוהל 

- אי ביצוע נוהל או תהליך מוכתב.

- חוסר הבנה של נוהל או תהליך מבוצע.

- הפעלת חומרה בזמן לא מתאים או לא נכון.

- שגיאת שיפוט, בעיקר בתנאי לחץ.

- עייפות

- תגובה לקויה בזמן חרום

 

גורמי ציוד:

- התקנה, או הרכבה, או קשירה, או חיבור לא נכונים של רכיבים קריטיים.

- העדר כלים או ציוד מתאימים למצב.

- מכשור לא מתאים, או לא תקין או לא מדויק.

 

גורמי סביבה:

- רעידות ורעש, הגורמים להפרעה או לאי יכולת בקריאת תצוגות,

   או בזיהוי מצב הבקרות ,או בתפעול מדויק של  בקרות.

- הפרעה או אבדן יכולת ביצוע עקב חום גבוה או לחות.

- העדר יעילות בגלל חוסר חמצן, גזים רעילים, ריחות וכדומה.

- אבדן התמצאות מרחבית או וורטיגו.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים