יתירות במערכת

נושאי משימה מספר 21001+21002

זיהוי יתירות שאינה במקומה

לעיתים מתקיימת יתירות במקום שאינו נדרש.

נזכור כי יתירות מוסיפה משקל, מקום, סיבוכיות וכסף רב.

לפיכך יש לבחון את הצורך ביתירות ולהימנע ממנה בעת הצורך.

כיצד נאבחן יתירות מיותרת?

-קיימים אמצעים מרובים מדי לגילוי כשל

-קיימים אמצעים רבים המספקים "בטיחות" במקומות בהם היא לא נדרשת

סוגי פעילות במערכת יתירות בזמן כשל של מערכת

- בזמן כשל, המערכת לא מספקת את הפונקציה האורגינלית ובמקום זה מעבירה למצב "בטוח" (safe mode),

ובאנגלית Fail-safe

- בזמן כשל, המערכת ממשיכה לספק את הפונקציה האורגינלית  (Fail-operational). מערכת מסוג זה תעבור

למצב "בטוח" רק לאחר מספר כשלים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים