"לוחות מעקב, "פרט", "גאנט"

נושאי המשימה מספר 23001+23002

יתרונות וחסרונות הלוחות

יתרונות ה-גאנט

.1מתאים למעקב ובקרה בפרויקטים גדולים

.2מצריך גיליונות עבודה מעטים

.3חזות גרפית נוחה למשתמש

חסרונות ה-גאנט

מחייב הנחות ראשוניות ובהן:

1. הצורך מראש בידיעת משכי הפעילויות.

2. הצורך בידיעת קשר קדימויות סוף-התחלה.

3. אין פיצול פעילויות.

4. אין אילוצי משאבים.

5. ניתן להתחיל לבצע כל פעילות בזמן התחלה המוקדם ביותר שלה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים