עגלת חץ (לוח נייד מהבהב)

הסדרי תנועה באתרי עבודה המשיקים לדרכים

נושאי המשימה מספר 44003+44004

הסדרי התנועה מוצבים בהתאמה לתכנית הסדרי תנועה אותה מכין מהנדס תנועה.

המהנדס מחשב את כמות התנועה הצפויה במקום, את החיכוך הצפוי שבין כלי העבודה לכלי הרכב בכניסה וביציאה אל האתר וממנו, את תנאי השטח והנראות ועוד ומכין תכנית פריסה של הסדרי התנועה, אותם יש לבדוק מפעם לפעם להימצאותם ושלמותם.

תכנית הסדרי התנועה משמשת כתכנית בקרת תנועה זמנית (שלבי ביצוע) וממלאת תפקיד חיוני באתרים של עבודות בדרך. תכנית זו מפרטת את הסדרי התנועה ומאפייני בקרת התנועה שנועדו לאפשר מעבר כלי רכב והולכי רגל באתרי העבודות.

על מנת שהתכנית תמלא אחרי יעודה ותהיה מועילה ואפקטיבית עליה להיות:

  •  עונה על צורכי העבודה

  •  מעוררת תשומת לב הנהג

  •  ברורה ומובנת

  •  מכובדת ע"י הנהגים

  •  מאפשרת זמן תגובה נכון

וחתומה על ידי רשות  התמרור

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים