עבודה במשמרות

נושאי המשימה מספר 45001+45002

סידור עבודה

סוגים של סידורי עבודה

כיצד לבחור סידור עבודה? אין תשובה פשוטה לשאלה זו, כיוון שאין סידור עבודה אידיאלי המתאים לכל המצבים. אפשר למצוא נקודות חיוביות ושליליות ברוב סידורי העבודה. בעבודת משמרות נפוצים סידורי עבודה שונים ומגוונים. סידור העבודה הנפוץ ביותר במשמרות הוא חמישה ימים באותה המשמרת ואחריהם שני ימי מנוחה. מאחר שקיימים סידורי עבודה רבים, העלו החוקרים שיטות למדידת מאפייניהם השונים. הממצאים שימשו כדי לחקור את השפעת סידורי העבודה השונים על הבטיחות, על הבריאות או על התפוקה.

מאפיינים של סידורי עבודה שונים

נוסף על זמני המשמרת ועל היותה קבועה או מתחלפת, חשוב להתייחס גם להיבטים הבאים:

  • אורך המשמרת ומספר המשמרות הרצופות לפני שמגיע יום המנוחה

  • מספר ימי המנוחה שחלים בסוף השבוע

  • שעות נוספות

  • אורך זמן המנוחה בין המשמרות

  • אורך זמן המנוחה הניתן במשמרת

  • סידור העבודה - קבוע וצפוי או משתנה.

  • כל אחד מהמאפיינים הללו יכול להשפיע על רמת המתח והתשישות

      שאדם יחוש בעטיו של סידור העבודה.

  • אם עובדים חווים מתח ותשישות, הם עלולים לא לעשות את

      מלאכתם באופן בטוח ויעיל, וכמו כן, ייתכן

  • שיפתחו בעיות בריאותיות

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים