ויברציה

נושאי המשימה מספר 15001+15002

ויברציה כל גופית

השפעה כלל מערכתית כתוצאה מעבודה והפעלת כלים כבדים כדוגמת ציוד חקלאי (טרקטורים ומרססים),

ציוד בענף הבנייה, מכרות ומחצבות (כדוגמת מכשירי קידוח שונים, מתקני ניפוץ , מתקנים להריסת מבנים) ועוד.

 

The ISO standard suggests three different types of exposure limits for whole body vibration, of

which only the third is generally used occupationally and is the basis for the ACGIH TLVs:

1. The reduced-comfort boundary is for the comfort of passengers in airplanes, boats, and trains.

Exceeding these exposure limits makes it difficult for passengers to eat, read or write when

traveling.

2. The fatigue-decreased proficiency boundary is a limit for time-dependent effects that impair

performance. For example, fatigue impairs performance in flying, driving and operating heavy

vehicles.

3. The exposure limit is used to assess the maximum exposure allowed for whole-body vibration.

There are two separate tables for exposures. One table is for longitudinal (foot to head; z axis)

exposures, with the lowest exposure limit at 4 to 8 Hz based on human body sensitivity. The

second table is for transverse (back to chest and side to side; x and y axes) exposures, with the

lowest exposure limit at 1 to 2 Hz based on human body sensitivity. A separate set of "severe

discomfort boundaries" is given for 8-hour, 2-hour and 30-minute exposures to whole-body

vibration in the 0.1–0.63 Hz range.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים