גישה ומעבר בטוח

משימות מספר 13001 + 13002

דוגמאות לדבר החקיקה

גישה למקום עבודה

(2) המעברים בחדרי העבודה ויתר המעברים והמדרגות בבנין יהיו ללא הפרעה של חמרים, חפצים, ציוד או כלים;

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים