פיגומים

נושאי המשימה מספר 51001+51002

מי רשאי לתכנן, להקים ולבדוק פיגום

כפי שנאמר, פיגום הינו מתקן זמני, וככזה הוא נדרש בתשומת לב מיוחדת,

בבדיקות מיוחדות ולעיתים גם בהרכבה על ידי בעל מקצוע מיוחד () או

בתכנון של מהנדס.

 

הטבלה להלן מציגה את בעלי המקצוע הנדרשים בנושא פיגומים:

                                                                     

בונה פיגומים מקצועי הינו אדם שהוכשר במסגרת קורס מוכר של מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

פיגום זיזי המשמש משען לטפסה מתועשת יוקם לפי תכנית או לפי הוראות יצרן הטפסה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים