מערכות פניאומטיות

נושאי המשימה מספר 64001+64002

כיצד פועלת מערכת פניאומטית ומהם שימושיה (המשך)

ההבדל הפיסיקלי החשוב ביותר בין נוזלים לגזים הוא העובדה שגזים משנים את נפחם בהתאם לכלי בו הם נמצאים.

 

שינוי הנפח נעשה לפי משוואת ואן דר ואלס:

 

                                                 לחץ סטטי    -  P

                                                          נפח    - V     

                                                        טמפ'    -  T

                                               קבוע הגזים    -  R 

 

מכאן שכדי להגדיל את לחץ הגז יש להקטין את נפחו (להעבירו לכלי קטן יותר) או להגדיל את הטמפרטורה שלו.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים