מערכות הידרוליות

נושאי משימה מספר 63002 + 63001

 אביזרי המערכת ההידרולית ותפקידם (המשך)

מערכת הידרולית יסודית נראית כך : 

.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים