מערכות כיבוי אש אוטומטיות

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

מרכיבי מערכת הכיבוי (המשך)

מתזים

מתזים (המוכרים ב"שוק המתקינים" בשפה האנגלית sprinkles), כוללים רשת הבנויה בגובה, ולה פריסה מתאימה של ברזים.

המתזים מאפשרים כיסוי שטח במים לכיבוי אש, או הקמת מחסום מים באם רוצים לבודד אגף בוער אחד ממשנהו שטרם עלה בלהבות.

המתזים מופעלים באמצעות חיישנים מתאימים הרגישים לחום, או ע"י שבירת החיישן.

 

ניתן לחבר את המערכת לאזעקה שתתריע על כך שפרצה שריפה

על פי החוק תותקן מערכת מתזים בהתאמה לדרישות תקן ישראלי רשמי 1596

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה