מערכות כיבוי אש אוטומטיות

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

מרכיבי מערכת הכיבוי (המשך)

מערכת עם מנגנון הפעלה מוקדמת- Pre Action

זוהי מערכת מתזים, כדוגמת מערכת יבשה.

ההבדל - ברז אל חוזר (מגוף לפעולה מקדימה) נפתח

ע"י סולונואיד חשמלי, המופעל

מלוח רכזת הבקרה כתוצאה מפעולת גלאי עשן או חום.

 

קיימות שתי מערכות בהפעלה מוקדמת:

1.  מערכת עם פעולה מקדימה אחת:(Single Interlock)

מערכת המאפשרת כניסת מים

לצנרת עם פעולת הגלאי

2. מערכת עם פעולה מקדימה כפולה:  (Double Interlock)

מערכת המאפשרת כניסת מים לצנרת רק בהתקיים שני התנאים

יחד: -- אזעקה ממערכת הגלאים

- יציאת אויר מהצנרת (פתיחת מתז).

בסוג מערכת זה משתמשים במקומות בעלי רגישות גבוהה כגון:

חדרי מחשב שנזקי מים במקרה של פתיחה אקראית של מתז שנשבר, עלולה לגרום

לנזק רב לתכולת החדר.

Pre-Action

Double Interlock

Pre-Action

Single Interlock

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים