מערכות גילוי אש

נושאי משימה מספר 61001 + 61002

מרכיבי מערכת הגילוי (המשך)

גלאים (המשך)

בין סוגי ושיטות הגילוי :

גלאי להבה וגלאי ניצוצות – גלאי רגיש לספקטרום הפליטה של הלהבה.

 

גלאי חום / שינוי טמפרטורה - גלאי המזהה עליה מהירה של הטמפרטורה בתחום הגילוי שלו. קיימים גלאי טמפרטורה וגלאי קצב עליית הטמפרטורה. טווח הגלאים מסומן בצבע מתאים. 

 

גלאי יניקה - גלאי אקטיבי, היונק את האוויר באמצעות מפוח מצנרת מחוררת המכסה את החלל המוגן. יתרונו במניעת הצורך להגיע פיזית אל השטח המוגן לצורכי תחזוקה.

 

גלאי יוניזציה – גלאי הפועל עם עליית עשן כלפי מעלה ומופעל על ידי יונים

 

גלאי פוטו – אלקטריים – גלאי המופעל בעזרת תא פוטו אלקטרי.

 

גלאי קרן (לייזר) - עקרון של שיגור וקליטת קרן לייזר. הפעלת הגלאי מתרחשת כאשר עשן חוצה את הקרן. יתרונו של גלאי זה הוא שהשטח המכוסה על ידי הגלאי גדול מאוד יחסית לגלאי נקודתי. בשוק קיימים גלאי קרן המבוססים על עיקרון של משדר-מקלט וכן כאלו המבוססים על משדר מול רפלקטור (מחזיר אור).

 

גלאים משולבים.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים