בטיחות בעבודות מוסך

נושאי משימה מספר 33001 + 33002

רמפות

 • שיפועי העלייה ברמפה יהיו מחורצים או מחוספסים כדי למנוע החלקה.

 • שפת הרמפה החיצונית והפנימית תסומן בצבע שחור וצהוב, לסירוגין.

 • בקצה הרמפה יותקנו מחסומי בטיחות בגובה 1/3 מגובהו של הגלגל הגבוה ביותר המטופל.

 • לכל רמפה יותקן משטח למכוון מצד הרכב ועליו שלט "אין לעלות על הרמפה ללא מכוון".

 • הרצפה מתחת לרמפה תהיה ישרה וחלקה ועליה יוצבו משטחי דריכה מנוקבים ומחוספסים כדי לאפשר מעבר נוזלים.

 • לרמפה המשמשת לטיפולים והחלפת שמנים,יותקן מתקן קבוע לקליטת שמנים כולל צינור ניקוז.

 • רמפה תצויד בסדי עצירה הקשורים באופן קבוע אליה ע"י שרשרת.

 • אין לעלות לרמפה ו/או לרדת ממנה, ללא מכוון.

 • רכב המטופל על גבי רמפה יקובע ע"י סדי עצירה משני צידי הגלגל, כדי למנוע תזוזתו.

 • אין לפרק ולטפל בגלגלי הרכב כשהרכב על הרמפה.

 • בכניסה לרמפה יש להתקין שלטים "זהירות תנועת רכב", אשר יופנו לכיוון המעברים.

 • תאורה ברמפה  תהיה V24 או V220 מוגנת התפוצצות, גופי התאורה יהיו אטומים.

 • בקרבת הרמפה לא יותקן קו מתח גבוה, אזור הרמפה יהיה מואר גם מעבר לשעות הפעילות.

 • אזור הרמפות יהיה מוגדר, סגור בשרשראות ומשולט בהתאם.

 • רמפה ניידת חייבת בדיקה שנתית ע"י בוחן מוסמך.

 • יש לוודא קיבוע וסגירת חיזוקים ברמפות קבועות.

 • בעבודה מתחת לרמפה חובה לחבוש משקפי מגן, כדי להגן על העיניים מחלקים ולכלוך.

 • חל איסור לעבוד מתחת לרכב מותנע.

 • יש להגדיר עומס מותר של כלי רכב המטופל לפי סוג הרמפה.

 

מגבה רכב (ליפט)

 • מגבהי הרמה קבועים, חייבים להיות מקובעים ע"י רשות מוסמכת ועפ"י תוכניות בינוי 

 • חובה לבדוק את המגבהים בדיקה בטיחותית ע"י בודק מוסמך, אחת ל-14 חודש.

 • המגבה יופעל ע"י מפעיל מוסמך בלבד.

 • על המגבה יותקן שילוט "אין לעלות למגבה ו/או לרדת ממנו ללא מכוון.

 • הרכב יכוון ע"י מפעיל המגבה מהצד, כדי למנוע פגיעה. מול משטח המגבה יותקנו עמודי בטחון. 

 • זרועות המגבה יותקנו מתחת לרכב על גבי כריות גומי מקוריות, כדי למנוע נפילת הרכב מהמגבה.

 • חל איסור מוחלט לעמוד מתחת לרכב בזמן הרמתו, אלא לאחר קביעת מצב המגבה ונעילתו.

 • יש לוודא סגירת מפסק הרמה והורדה של המגבה כדי למנוע הפעלה מקרית.

 • במגבה מסילות יש לקבוע את גלגלי הרכב בעזרת סדי עצירה,כדי למנוע תזוזתו. מעברי החשמל או השמן של המגבה יעברו מתחת לרצפת המוסך או בגובה 2 מ' לפחות כשהם מוגנים בצנרת פלסטית מתאימה, כדי למנוע היתקלות בכבלים.

 • בעבודה מתחת לרכב מוגבה, יש להרכיב משקפי מגן.

 • בעבודה מתחת לרכב יש לעבוד עם תאורה ניידת מוגנת מפני רטיבות. יש להשתמש בתאורת V24.

 • חל איסור להרים רכב עם עובד בתוכו.

 • בביצוע טיפולים ועבודות סיכה, יש לוודא התקנת מיכל לקליטת הנוזלים עם פתח ריקון וחומר ספיגה על הרצפה. 

לרשימת הקורסים

אחורה

קדימה

לתחילת הקורס