חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

חפירה ללא שימוש בדיפון

מטרות

.1 באילו מקרים אין צורך לבצע דיפון לעבודת חפירה.

.2 מהו שיפוע טבעי.

.3 מהו השיפוע הטבעי של סוגי קרקע שונים.

.4 זווית שיפוע של דופן.

.5 רוחב חלקה העליון של חפירה כפונקציה של רוחב תחתון, עומק החפירה והשיפוע הטבעי.

בתקנה מוגדרים שני מקרים בהם מותר לבצע עבודת חפירה ללא שימוש בדיפון או תוך שימוש בשיפוע טבעי.

.1 חפירה אשר עומקה אינו עולה על 1.2 מטר.

.2 כאשר אין צורך להוריד אדם לחפירה.

 

ובנוסף:

 אם דופן החפירה לפי השיפוע הטבעי של הקרקע.

 

מכאן ברור ששאר המקרים מחייבים ביצוע עבודת חפירה עם דיפון.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים