אזורי סיכון ומרחקי בטיחות 

נושאי משימה מספר 50001 + 50002

הקריטריונים למרחק בין מתקני חשמל ובנייני מגורים

 

מרחקי ההפרדה בין מתקני חשמל ושימושי קרקע רגישים, כמו מגורים ומוסדות חינוך, תלויים במספר רב של גורמים כמו סוג המתקן, הזרם החשמלי שזורם דרכו, גובה שימושי הקרקע ביחס למוליכים שדרכם עובר הזרם, סידור המוליכים ועוד. מתקין מתקן החשמל חייב לשמור בין המתקן לקו בניין מרחק שמטרתו למנוע סיכון להתחשמלות ובנוסף לתכנן את המתקן כך שהשדה המגנטי הנוצר סביבו יהיה הנמוך ביותר שהטכנולוגיה הקיימת, בעלות סבירה, מאפשרת.

 

המרחקים בין מתקן חשמל לקו בניין הינם:

קו מתח נמוך: 2 מ' ממוליך הפאזה הקרוב

קו מתח גבוה (33, 22, 13 קילו-וולט): 3 מ' ממוליך הפאזה הקרוב

קו מתח עליון (161 קילו-וולט): 20 מטר מציר הקו

קו מתח על (400 קילו-וולט): 35 מ' מציר הקו

שנאי חלוקה: 3 מטר מכל חלק של השנאי ושל החוטים היוצאים ממנו

 

מתכנן שימושי קרקע רגישים חייב למנוע מצב בו המרחק בין אזורים שנועדו לשהייה ממושכת יהיו כאלה

שעלולים לגרום לחשיפה לשדה מגנטי העולה על הסף שנקבע. לרוב המרחקים הנדרשים הינם:

קו מתח נמוך: 3 מ' ממוליך הפאזה הקרוב

קו מתח גבוה (33, 22, 13 קילו-וולט): 5 מ' ממוליך הפאזה הקרוב

קו מתח עליון (161 קילו-וולט): 30 מטר מציר הקו

קו מתח על (400 קילו-וולט): 50 מ' מציר הקו

שנאי חלוקה: 5 מ' מכל חלק של השנאי ושל החוטים היוצאים ממנו.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים