רשימות ותיוג

נושאי משימה מספר 37005 + 37006

 

תהליך זיהוי לגילו שגיאות ברשימת תיוג

 

בדוגמה לרשימת תיוג שניתנה בעמוד הקודם יש "בעיות" רבות:

-    משפטי הבדיקה ארוכים ומסורבלים

-    עברית לקויה – לא יופיעו במשפט עברי המילים "כגון" ו"דומים" באותו משפט (סעיף 1.2)

-    ההכוונה לבודק מבלבלת ומטעה: בסעיף 1.1 מופיע - " האם סולקו או אובטחו..." כל אחד יבוא בנפרד.

-    מה פשר הכתוב בסעיף 1.3? מהו "ציוד בעל מרווח צר"???

-    מהם הממדים הנדרשים בבדיקה בסעיף 1.4?

-    וכנ"ל לסעיף 1.5

-    אולי כדאי להוסיף עוד כמה שאלות לסעיף 1.6 או שנכון יותר לפרק את הסעיף למספר סעיפים?

-    וכנ"ל לסעיף 1.7

-    המושג "הערות" לא תורם למאומה

זכור!

רשימת שאילתות "מה/אם" חייבת לענות לשני פרמטרים:

מהימנות – ברורה ומהירה לביצוע (הנייר סובל הכול, אך בפועל

                 לא תמיד ניתן לבצע את האמור)           

                                              תקיפות –                    ניתנת לבחינה                                                                                              

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים