מה / אם

נושאי משימה 37003 + 37004

זכור!

רשימת שאילתות "מה/אם" חייבת לענות לשני פרמטרים:

מהימנות – ברורה ומהירה לביצוע

תקיפות – ניתנת לבחינה

(הנייר סובל הכול, אך בפועל לא תמיד ניתן לבצע את האמור)

תהליך זיהוי לגילוי שגיאות ברשימת "מה/אם"

 

בדוגמה לרשימת "מה/אם" שניתנה בעמוד הקודם יש "בעיות" רבות:

  -       לסעיף 3 – מה יקרה אם אפול? מהיכן – יש לדייק ולמקד בשאלה.

  -       לסעיף 4 - משפט ארוך המקפל מספר שאלות, יש להקפיד על שאלה אחת בכל פעם.

  -       לסעיף 5 –מה קרה לבטיחות הגישה והמעבר? אינו עונה לשיטת הבדיקה.

  -       לסעיף 7 – שוב שאלה לא ממוקדת די הצורך.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים