הערכת סיכונים

נושאי משימה מספר 37002 + 37001

זיהוי על פי רשימות תיוג – Check List – זה"ב
תהליך זה, שמתאים בעיקר לשלבי הזיהוי הראשוניים,  מחייב התמצאות רבה מאוד בכל התהליכים והפעילויות אך אינו מבטיח זיהוי של כל גורמי הסיכון במערכת. משמש אירגונים המאמצים את תקן בטיחות 18001 הרותמים את העובדים לביצוע הסקרים.
התהליך כולל שלושה שלבים. בשלב הראשון מאתרים ומזהים גורמי סיכון ומפגעים. מחלקים את המפעל לסביבות העבודה, מחלקות, מבנים ומטלות שונות המבוצעות באזור שנבדק. הצוות הסוקר מסתובב במקום הנסקר ומחפש – בסיוע רשימות תיוג  המותאמות לסביבה הנבדקת - מפגעים וגורמי סיכון. בנוסף למידע הנאסף באמצעות הסקר והתצפיות, ניתן להעזר גם בהיסטורית התאונות והאירועים שהתרחשו בעבר (במפעל  עצמו או באחרים הדומים לו).

 

רשימת תיוג כוללת את מירב הקטגוריות המופיעות להלן, בהתאם לאופי סביבת העבודה הנסקרת:

 • מנגנונים מכנים  (מיגון מכונות) 

 • חום, קור ומערכות לחץ

 • דליקות וכיבוי אש

 • ריאקציות כימיות, נפיצים ופיצוצים, חומרים רעילים

 • קרינה, רעש, גורמים מזיקים

 • אי התאמה עמדת עבודה לעובד

 • סיכוני חשמל

 • ציוד מגן אישי ותנאים סביבתיים 

 • סידורי הערכות לשעת חירום

 • גורמים רלבנטים לתהליך/מחלקה/עמדה

 • כלי עבודה

 • עזרה ראשונה וציוד רפואי

 • בדיקה תקופתית לציוד המחלקה

 • הדרכה בבטיחות וגיהות תעסוקתית

 

 

דוגמאות לגיליונות סיכונים ניתן למצוא באתר של ארגון העבודה הבינלאומי-

 (International Labor Organization (ILO

 

המרכיב השני של תהליך הזה"ב הינו שלב הערכת סיכונים בו אנו מעריכים עד כמה חמורה תהיה תוצאת הפגיעה במידה וגורם הסיכון אכן יתממש. בשלב זה, באמצעות בניית תרחישים, ועל סמך ניסיון ו/או מידע אחר, מעריכים את ההסתברות שתאונה/אירוע אכן תתרחש ובמידה וכן, מה תהיה חומרת התוצאה או הנזק שייגרם. הנזק נמדד במונחים של חומרת הפגיעה הצפויה, מספר האנשים החשופים לפגיעה והשפעה על הסביבה. למרות שבתהליך "הקלאסי" של זה"ב הערכות מובססות בעיקר על ניסיונם של המעריכים, ניתן לקבוע את חומרת הנזק. תהליך הערכה נעשה באמצעות טבלאות דו – מימדיות  שמסייעות בידנו לבצע את הניתוח. לאחר שמסיימים את תהליך הערכה  – ומתגברים על האתגרים שבו - נהוג לדרג את ה"ממצאים" מהחמור אל הקל כדי לאפשר קביעת סדר עדיפות לטיפול בסיכונים ובמפגעים שבסביבת העבודה.

 

 חשוב- מהי הבעיה העיקרית בשלב הערכת הסיכונים ?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים