מיגון מכונות

משימות מספר 24001 + 24002

סוגי התקני התקלות

התקן התקלות פוטואלקטרי

התקן פוטואלקטרי

אזור מסוכן

התקן פוטואלקטרי

התקן התקלות אלקטרומכני

התקן בקרה לשתי ידיים

כפתור בקרה

כפתור בקרה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים