בטיחות במשרד

נושאי משימה מספר 35001 + 35002

נושאי משימה 

 

נושא למשימה מספר 35-001:

  1. מהי התקנה המחייבת את העובד לדווח על מפגעים וגורמי סיכון המתגלים לו? רשום את שם התקנה וסכם אותה במספר מילים 

  2. מנה שלושה סיכונים עיקריים בעבודה במשרד ותן להם פתרונות.

  3. אתר והבא דוגמה לסדור נכון של עמדת עבודה.

 

נושא למשימה מספר 35-002:

  1. מהם הצעדים, והיכן הם מופיעים בפקודה ותקנותיה, אותם נוקט ממונה הבטיחות למניעת עומסים גיהותיים?

  2. תן דוגמה לפתרון ארגונומי בנושא שילוט בעמדת העבודה של עובד משרד.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים