שילוט וסימון

נושאי משימה מספר 44001 + 44002


קיימות שיטות שונות למניעת טעויות בהבנת שלטים וסימונים:

א.  שימוש בתמרורים ושלטים בעלי תו-תקן אשר נבחנו ותוקננו ע"י מכון תקנים מוכר.

ב.  התאמת סוג השילוט והסימון לאוכלוסיות מיוחדות.

ג.   ועוד.

 
בשיעור זה נעסוק בדרך נוספת המותאמת לסוג האוכלוסייה שבארגונך:
הרעיון הינו להציג בפני העובדים קבוצת שלטים וסימונים שונים (לא יותר מ- 6 במספר בכל פעם) ולבחון את הבנתם לגבי כל שלט וסימן מבלי להדריכם.
לאחר מכן יש להדריכם וכעבור שבוע עד שבועיים, לכל היותר, לבצע מבחן ידע חוזר.
השוואת התוצאות מאפשרת זיהוי טעויות מצד העובדים בהבנת הסימונים ותיקון נדרש, בין ע"י הדרכה נוספת ובין ע"י שינוי והחלפת השלט.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים