היגיינה וניקיון בתעשייה

נושאי משימה מספר 34001 + 34002

נושאי משימה 

 

נושא משימה מספר 34001:

1.באילו מפעלים יש להתקין נוחיות? צטט וציין את שם התקנה, סעיף מתאים.

2.אתר את תקנות המרחיבות את האמור בסעיפי איוורור, נוחיות, הגנה על העיניים.

 

נושא משימה מספר 34002:  

בצע סקר מפגעים בליווי תמונות באזורי השרות השונים במפעלך ותן המלצות לטיפול במפגעים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים