ציוד מגן אישי

נושאי משימה מספר 40001 + 40002

ציוד מגן אישי

רבים הסיכונים המצריכים שימוש בציוד מגן אישי וביניהם:

  • סיכונים מכניים

  • סיכונים כימיים

  • סיכוני קרינה

  • סיכוני שריפה

  • סיכוני נפילה

  • סיכוני טביעה

  • ועוד

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים