ריתוך וחיתוך בלהבת גז

נושאי משימה מספר 38001 + 38002

וסתים

א. הוסת 

1.תפקידו להפחית את לחץ הגז הגבוה, השורר במקור, ולהתאימו ללחץ הדרוש לביצוע העבודה. 

2. עיקרון פעולת הוסת מבוסס על האפשרות של קביעת יחס מתאים בין כמות הגז והנפח בו הוא מתפשט.

3. התכונות הדרושות לוסת:

    א. אפשרות לכיוונון מדוייק של מידות הלחץ.  

    ב. שמירה על יציבות מידת הלחץ המכווננת בזמן העבודה.

    ג. מבנה יציב וחזק.

    ד. קלות ההרכבה והשימוש בו.

ב.סוגי הוסתים

1. וסת קבוע – עבור הבדלי לחץ קטנים בין המקור והיציאה, כגון: במחוללי אצטילן. 

2.וסת רגיל בעל דרגה אחת – לעבודות הרגילות.

3.וסת בעל שתי דרגות הפחתה – לעבודות בהן דרוש דיוק גדול יותר של מידת הלחץ. הכיוונון הראשון נעשה על-ידי מנגנון ביניים, המפחית את הלחץ המגיע מהמקור. הכיוונון הסופי נעשה בצורה רגילה על-ידי מנגנון שינ.

ג. השוואה בין וסתים לחמצן ולאצטילן:

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים