תאורה

משימות מספר 43001 + 43002

מס' אישור 603408   

תאורה נכונה בסביבת עבודה

כדי למנוע עומסים גיהותיים ולמנוע תאונות עבודה חשוב להקפיד שעומת האור במקום העבודה תתאים לאופי המשימות אותן מבצע העובד.

הטבלא שלהלן מדגימה מהי העוצמה האורית הנדרשת למשימות מסוימות.

 

תקנים בתחום התאורה

 • ת"י 1862 - "תאורת דרכים" – לא מחייב

 • ת"י 8995 - "תאורה למקומות עבודה שבתוך מבנים" – לא מחייב

 • ת"י 5288 - דן בנצילותם האורית של הגופים - לא מחייב

 • ת"י 20 - מפרט את המבנה והבטיחות של גופו התאורה  - מחייב -

 • סימון

 • מבנה, חיווט פנימי וחיצוני, התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי, מבנה ההדקים

 • אמצעי הארקה והגנה מפני חישמול

 • אטימות לאבק וללחות

 • עמידה בחום ובאש, בדיקת קיום ובדיקת עליית טמפרטורה

 •  כאשר אין תקן מפורט מספיק - נעזרים בתקנים של מדינות אחרות

 • בארץ מקובל לעבוד בנושאי תאורה על פי המלצות ארגון מהנדסי התאורה האירופאי - CIE

סיכום 

במקומות בהם אין מספיק תאורה טיבעית אנו משתמשים במקורות מלאכותיים – מערכות תאורה.

בעת בחירת מערכות תאורה מתחשבים בשיקולי - אסטטיקה, חסכון אנרגיה (חשמל ופליטת חום), תחזוקה ובטיחות. בהקשר לתחום הבטיחות עלינו להקפיד על עוצמה ואיכות אורית שימנעו עומסים גיהותיים מחד – מניעת עייפות ו/או תאונות הנובעות מאיכות ועוצמת האור – ומאידך ימנעו תאונות עקב פגיעות פיזיות, אש והתחשמלות שעשויים להגרם מתחזוקה, שימוש וטיפול לא נכונים.

אחורה

לרשימת הקורסים

לתחילת הקורס

קדימה