ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

דרכי חשיפה 
האדם חשוף לנזקים הנובעים מממסים אורגנים, עקב חדירתם לגופו. החדירה לגוף האדם יכולה

להתרחש בשלוש צורות:

על-ידי נשימה -  

החשיפה בעלת המסלול השכיח ביותר, הנגרמת במקום עבודה

.•על-ידי חדירה עורית -

חלק מהממסים האורגנים חודרים דרך העור ללא כל אפקט מיידי משמעותי או נראה לעין. לחלק מהממסים האורגנים יש השפעה על העור, מקלה ועד קשה, מעבר להשפעות שאחרי החדירה.

•על-ידי בליעה -

החשיפה בעלת המסלול הנדיר ביותר (מבחינת הימצאותה במקום עבודה). בליעה נצפית בעיקר במקומות עבודה בהם החומרים אינם מסומנים ולעתים מאוחסנים בבקבוקי שתייה.

 

צורת הזרימה של חשיפה לרעל כלשהו

ההשפעות בריאותיות: 
מחלות תעסוקתיות רבות נגרמות כתוצאה מנשימת ריכוזי כימיקלים מסוכנים. 
החשיפה יכולה להיות אקוטית או כרונית. 
חשיפה אקוטית –  משמעותה חשיפה למנת רעילות אחת, בריכוז גבוה למשך זמן קצר. 
חשיפה כרונית   –  משמעותה חשיפה חוזרת ונשנית, או מתמשכת, למשך זמן ארוך. 
לחשיפות אלו תיתכן השפעה מיידית, מתמשכת או כרונית. 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים