מלגזות

מלגזה - הכרה, תפעול ואחזקה

נושא המשימה מספר 26001 + 26002

 סיכונים בתפעול מלגזות (המשך):

                                                            בזמן הפעלת המלגזה קיימים הסיכונים הבאים:

                                                                         סיכונים הנובעים מתקלות מיכניות או טכניות:                   

                                                                                    - תקלה במערכת ההרמה.                                                         

                            - תקלה במערכת הבלמים.

                          - תקלה במערכת ההיגוי.

                                                            - הפסקת חשמל במלגזות המונעות במנוע חשמלי.

 

סיכוני אש שמקורם ב:

- דליפת דלק מהמיכל וקירבתו לאש גלויה או למקום היוצר ניצוצות אש.

- חימום יתר של מנוע ודליפת דלק על מקום זה.

- התנגשות והתפוצצות מיכל הדלק ומגע הדלק במקומות חמים.

- הצטברות אבק רווי אדי דלק ליד פתח המאוורר והצתת האבק כתוצאה מחום.


מלגזה המופעלת ע"י מנוע בנזין:

- הרעלה בגז co (חד תחמוצת הפחמן) הנפלט בשעת פעולה.

- התפוצצות מיכל הדלק עקב עלית הטמפרטורה.

- דליקה כתוצאה מדליפת בנזין על חלקי מנוע חמים.

- דליקה בעת מילוי דלק כתוצאה מהצטברות חשמל סטטי.


מלגזה המופעלת ע"י מנוע דיזל:

- הרעלה בגז co (חד תחמוצת הפחמן) הנפלט בשעת פעולה.

- התפוצצות מיכל הדלק.


מלגזה המונעת בגז:

- התפוצצות מיכל הגז.

- דליקה והתפוצצות כתוצאה מדליפת גז.


  מלגזה המונעת בחשמל (בעת טעינת מצברים):

- קבלת מכת חשמל בעת התחברות למטען המצברים.

- פליטת אלקטרוליט בזמן הטעינה.

-התפוצצות מצברים בעת טעינה.

- כוויות או התחשמלות בעת מגע בקוטבי

  מצברים ברצועת מתכת של שעון יד.  

                                                       מלגזת אדם הולך:

                                                              -פגיעה במפעיל המלגזה

                                                              -פגיעה באדם/עובד אחר.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים