רישוי עסקים ובטיחות אש

רישוי עסקים

ליווי גופים לקבלת רישיון עסק, מול רשויות שונות, כעיריות, מועצות מקומיות, כיבוי אש, משטרה, משרד העבודה/כלכלה, משרד איכות הסביבה, משרד הבריאות ואחרים. 
פיתוח קשרי עבודה המבוססים על אמינות שבין המזמין לרשויות השונות, טיפול בבעיות נקודתיות והוצאת טפסי אישור מתאימים.

 

הטיפול נעשה בכמה מישורים:

1. בעסק חדש:

    - בחינת נכס והתאמתו לצרכים העתידיים (בחינת צרכים ועלויות השקעה)

    - הובלה לרישוי וקבלתו

 

2. בעסק עובד:

    -  סקר בחינת הנכס והתאמתו 

    - הובלה לרישוי וקבלתו

    - טיפול ברשויות, דיון על סוג ההיתר

3. בדיון וחוות דעת מומחה מול רשויות

קבלת שירותי ייעוץ בתחום הרפורמה ברישוי עסקים

בעקבות שינוי חוק רישוי עסקים אשר נכנס לתוקף ביום 01.01.2019 חברת שלהבת נותנת שירותים כדלקמן:

 • הטמעת תיקון בחוק ובצו רישוי עסקים

 •  מתן הנחייה, ליווי ובקרה של שינוי נהלים ברישוי עסקים, בעקבות השינויים בחוק רישוי עסקים ובכלל

 • גיבוש הנחיות, ליווי ובקרה של הכנת מדיניות האכיפה בנושא רישוי עסקים

 • עדכוני אתר אינטרנט בנושא רישוי עסקים - הטמעת השינויים בהנחיות, ביצוע עדכונים והשלמות.

 • הכנת מפרטים ודרישות לסוגי עסקים אל מול התקדמות הרפורמה במשרדי הממשלה והשינויים בחוק.

 • הכנת חומרים/מסמכים שונים/מצגות וכו' מול בעלי תפקידים שונים

הנדסה וייעוץ בבטיחות אש

​1. הכנת תכנית בטיחות אש

2. הכנת תיק שטח

3. הכנת תיק מפעל

4. הנפקת אישור למטפים על פי ת”י

5. הנפקת אישורי תקינות למערכות הכיבוי.

6. הכנת פרוגרמות בטיחות אש.

7. בדיקת אינטגרציה מערכות

בטיחות אש למבנים

יעוץ, תכנון, ליווי וניהול כל מרכיבי הסיכון לבטיחות אש במבנה, משלב ההכנה לפרוייקט, טרם העליה לשטח, דרך ההקמה ושלבי הביצוע השונים, תוך מתן יעוץ שוטף בפעילות מלאה יום ולילה, על-פי צרכי הפרוייקט. 
הפעילות כוללת:

 • ישיבות עם האדריכל והיועצים השונים ומתן הנחיות לבטיחות;

 • הכנת פרוגרמות ותכניות בטיחות אש;

 • ביצוע על גבי גרמושקה לפי דרישות מפקח כבאות ראשי ונציב כבאות;

 • אישורי כבאות;

 • ביצוע אינטגרציית מערכות אש;

 • מתן ייעוץ למהנדסי הפרוייקט;

 • שילוב בין קבלן ראשי וקבלני משנה;

 • פיקוח עליון וסקירות מטעם היזם ומזמין העבודה;

 • מתן דיווחים שוטפים וביצוע פעילויות מתקנות מיידיות לכל אורך חיי הפרוייק

רישוי אירועים המוניים

מאורעות דמים רבים, בהם ניספו ונלקחו חיי רבים, מחייבים הקפדה על כללי הבטיחות באירועים רבי משתתפים.

בין מוצרינו:

 • הכנת תיק אירוע

 • בדיקת האתר על ידי  יועצי ומהנדסי בטיחות

 • ליווי מהנדס קונסטרוקטור, מהנדס חשמל, טכנאי גז ואחרים לפי הצורך

 • הוצאת אישורי הבטיחות הנדרשים לרשויות המשטרה, העיריה, משרד הבריאות, משרד הכלכלה וכיבוי אש. 

ניהול הבטיחות בספורט 

ניהול הבטיחות בספורט מחייב התייחסות למספר פרמטרים ובהם:

 • הכנת תיק מתקן

 • מינוי מנהל בטיחות בספורט

 • מינוי אחראי אירוע

 • מינוי ממונה בטיחות בספורט

 • ועוד.

 

חברתנו מספקת מענה מושלם של ONE STOP SHOP  לעניין  מתן פתרונות יעוץ, הכנת תיק מתקן והעמדת אנשי מקצוע מתאימים לרישוי ולביצוע האירועים בספורט (מוסמכים כמנהלי בטיחות בספורט).