גבולות אתר והפרדת חצרים

נושאי משימה מספר 52001 + 52002

מספר אישור - 

לחץ כאן להתחלת השיעור