מבוא לתורת החשמל

מצבר

 

תא כימי הניתן לטעינה חוזרת.
לאחר התפרקותו ניתן לחברו למקור מתח ישר ולטעון אותו מחדש.

 

-עופרת חוצה.

- ניקל קדמיום.

-ניקל מטל.

-ליטיום.

להמשך השיעור