בטיחות בעבודה עם ציוד ואביזרי הרמה 

משימה מספר 25001

ציוד ואביזרי הרמה

הרמה באמצעות בורג עין

 

 

1. יש להשתמש בבורגי עין פשוטים, ללא כתף, להרמה אנכית בלבד. הרמה בזווית תגרום להתעקמות הברגים.

2. יש להשתמש בבורגי עין עם כתף להרמה אנכית או הרמה זוויתית.

3. חשוב לוודא שהאום מהודק היטב.

4. לפני הברגת בורג עין לתוך הגוף המיועד להרמה, יש לבדוק את תבריג בורג העין וכן את הקדח. חשוב לוודא ניקיון הקדח.

5. יש להבריג את בורג העין עד סוף מהלך התבריג בתוף הגוף המיועד להרמה.

6. יש להבריג לפחות 90% מהתבריג בקדח הגוף המיועד להרמה. את המרווח שנותר ממלאים בטבעות מרווח או בדיסקיות.

7. יש לוודא שעומק קדחי ההברגה של בורגי העין הוא לפחות פעם וחצי קוטר בורג העין.

8. יש לוודא שבורג העין נבדק על ידי בודק מוסמך בכל 6 חודשים.

9. יש להתקין את הכתף בזווית ישרה לציר הקדח.

10. אונקל חייב להיכנס במלואו לתוך עין התבריג.


ומה אסור לעשות:

1. אין להשתמש בבורגי עין כאשר הזווית קטנה מ 45 מעלות.

2. אין להעביר מענב דרך בורגי העין.

3. אין לבצע השחזה, כרסום ו/או סימון הטבעה על בורגי העין.

4. אין לצבוע בורגי עין. שיכבת הצבע עלולה לכסות פגמים.

5. אסור להשתמש בבורגי עין שהתבריג שלהם בלוי או פגום.

6. חל איסור מוחלט להכניס רק קצה של אונקל לתוך הבורג. במקרה כזה יש להשתמש בסגיר shackles

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים