בטיחות בחשמל

משימות מספר 17003 + 17004

בטיחות בחשמל 

 

התקשיר

Bonding

כדי להשוות מטענים חשמליים של גופים שונים- לאפס את הפרש הפוטנציאל החשמלי שלהם, נהוג לקשור את חלקי המתקן

בינם לבין עצמם במוליך חשמלי.

שיטה זו נקראת תקשיר והיא מונעת התפרקות חשמל סטטי וניצוצות.

 

בשרטוט ניתן לראות שהחבית מחוברת בכבל חשמלי למיכל הקטן שמתחתיה.

לעומת זאת, מוארק המיכל הקבוע באמצעות אלקטרודות.

תקשיר בין חבית למיכל, מימין- הארקת הגנה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים