מבוא לתורת החשמל

סוללה

תא כימי לשימוש חד פעמי. לאחר שהאלקטרוליט מעבד את תכונותיו לא ניתן לטעון תא זה.

להמשך השיעור