מלגזות

המלגזה-הכרה, תפעול ואחזקה

נושאי המשימה מספר 26002 + 26001

 

הוראות בטיחות כלליות:

מפעיל המלגזה חייב להכיר את מבנה המלגזה, מערכותיה,  ואופן פעולתה. אדם המפעיל מלגזה בפעם הראשונה ו/או מלגזה לא מוכרת חייב לקבל הדרכה ממי שכבר הפעיל מלגזה זו, תחילת עבודתו תלווה ע"י מפעיל מוסמך, ולאחר שקרא ספר "הוראות למפעיל" של המלגזה.

 

מותר להפעיל מלגזה רק במקומות המיועדים לעבודה על מלגזה. קיימים מקומות מסוכנים שבהם קיימת נוכחות חומרים דליקים, חומרי נפץ, גזים ואחרים. לפני נהיגת מלגזה במקומות כאלו יש לוודא שהיא מצויידת בהגנות מתאימות. בנוסף יש לוודא שהמלגזה מתאימה לשטח העבודה - מלגזה תעשייתית לא תעבוד בשטחי כורכר למשל.

 

אין להסיע נוסעים על המלגזה!
מלגזה מיועדת לשאת אדם אחד בלבד: - המפעיל. הסעת נוסע נוסף על המלגזות או בכל מקום אחר אסורה בהחלט.
הערה: קיימות מלגזות כבדות בהן מותקן מושב מקורי נוסף עבור הנוסע ובהן מותרת הנסיעה.

 
אזהרה!

מלגזה תוכננה ונבנתה להרמה ושינוע מטענים בלבד.

- אין להרים בני אדם בשום תנאי ומצב!!

 
 

- המקרה היחידי שמותר להרים אנשים הינו אך ורק באמצעות סל מיוחד (סל הרמה).
שאושר להרמת אנשים ולאחר שהמלגזה צויידה בהגנות המתאימות. ראה תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), 1983- התשמ"ג.

- בשום מקרה אין לעמוד מתחת למלגזות.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים