טפסות

נושאי המשימה מספר 20001+20002

הרכבה ופרוק טפסה – נקודות עיקריות

חובה לוודא כי השטח עליו מציבים את הטפסות יהיה נקי, חזק ויציב. כמו-כן, חובה לוודא כי השטח מנוקז. אם מדובר באדמה, עליה להיות מהודקת כראוי.

2. אם התומכות אינן מיועדות להיות אנכיות, או שהשטח אינו אופקי , יש לתכנן מערכת תמיכה להבטחת יציבות מערכת הטפסות.

3. בטפסות, אותן מספק מבצע הבנייה, לא יימצאו פגמים נראים לעין. כמו-כן, חובה להשתמש בחומרים מאיכות טובה, המתאימים לתקן הישראלי (ת"י 904).

4. צריך לוודא כי התמיכות לטפסות ישרות וחזקות. התשתית אליה הן מעבירות את העומס חייבת להיות יציבה.

5. בשום מקרה, לא יוצבו תומכות לטפסות על-גבי בלוקים, לבנים או לוחות עץ לבוד.

6. כבר בשלב התכנון, יש להביא בחשבון אפשרות של רעידות של הטפסות, העלולות להיגרם בשל הימצאות ציוד על הטפסות, או בשל רעידות מהסביבה.

7. מנהל העבודה אחראי על בדיקת הטפסות מבחינת יציבות, התאמה למטרתן ודרישות העבודה הספציפיות.

8. אם הטפסות לא עמדו בבדיקות, אין להשתמש בהן, עד שיתוקנו או יוחלפו.

9. חובה לתכנן אמצעים למניעת נפילות עובדים שיכללו מעקות ואמצעי גישה, כגון סולמות מדרכות וכו'.

                         זכור: לצורך הרכבה ופרוק הטפסה, השתמש תמיד בציוד מגן אישי לעבודה בגובה

                                             (רתמות תקניות וחבל אבטחה מאובטח למקום יציב).

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים