בטיחות בעבודות ריתוך

נושאי משימה מספר 38003 + 38004

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים

מתוך תקנות הבטיחות בעבודה


(ציוד מגן אישי), תשנ"ז – 1997

1.הגדרות  

בתקנות אלה –

"ציוד מגן אישי" או "ציוד" – ציוד שנועד לשימושו האישי של אדם בעבודה, בדרך

של לבישה, הרכבה, חבישה או נשיאה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול

לפגוע בבטיחותו או בבריאותו, כמפורט בתוספת, לרבות אביזריו, ...

 
 לסוגי ציוד מגן אישי להגנת העובד בעבודות ריתוך וחיתוך, ראה "השתלמות בנושא
"ציוד מגן אישי".